Kreativ fotografering – noen tanker

Å skape kreative bilder ved å bruke kameraet som verktøy har for meg vært en læringsprosess over flere år og jeg føler at jeg er fortsatt har veldig mye å lære. Jeg har tenkt mye og lest mye om hva det egentlig betyr å være kreativ og å skape kreative bilder.

„Å male med lys“, det er det som ordet «fotografering» egentlig betyr. Og her befinner jeg meg i godt selskap med impresjonistene av det forrige århundre. For dem var det viktigere å formidle lyset og stemninger enn å skape en nøyaktig avbildning av motivet. Men, til tross for at fotografi ut i fra ordets betydning tillater abstrakte og stemningsfulle bilder har fotografi helt fra starten av vært mer en avbildning av virkeligheten, en dokumentasjon, f.eks. av en person, en familie eller en by. Etter min mening finnes det ikke noe «objektiv» fotografi. Et eksempel er når jeg er på fototur med en venn og fotograferer det samme motivet. Likevel kommer vi hjem med helt forskjellige bilder. Vi ser ulike elementer av motivet og bruker ulike innstillinger i kameraet. Fotografi er etter min oppfatning i høyeste grad avhengig av personligheten og erfaringen til fotografen og hans/hennes tolkning av virkeligheten.

Ut i fra disse tanker tar jeg meg friheten til å tolke virkeligheten på min egen måte. Virkeligheten betyr da ikke bare å se motivet, men også å kjenne på stemningen, mine tanker og assosiasjoner. Kreativitet er for meg å høre på min intuisjon og følelser. Da blir reglene, f.eks. komposisjonsreglene, mindre viktig. Alt er lov: hovedinteressepunktet kan ligge i midten eller på kanten og det er også mulig å skape et bilde helt uten et skarpt fokuspunkt. Jeg kan bevege kameraet, skape et bilde av flere eksponeringer eller fra en uvant vinkel. Det er utallige muligheter!

Av og til ser jeg i hovedsak farger eller linjer, former, struktur eller lys og skygge, ikke lenger landskapet eller personene. Om fjellet jeg ser heter Rotsethornet (min bygd’s husfjell) eller Storhornet spiller da ingen rolle mer.

Å se og observere nøye er ofte starten på min kreativ fotografering. Dukker det opp et interessant motiv studerer jeg det grundig og begynner etterhvert å få en visjon av et mulig ferdig bilde. Deretter tenker jeg over hvilke teknikker og kamerainnstillinger jeg trenger for å kunne skape dette bildet.

Noen eksempler her:

En annen mulighet til en kreativ prosess kan være helt motsatt: Jeg får en ide i tankene, en visjon av et ferdig bilde eller en serie av bilder. Et eksempel er en serie med selfibilder som jeg tok på en strand (se bildene under). Iden min var å lage en serie som uttrykte min lengsel til havet, det vide landskapet og friheten. Mye planlegging og en reise måtte til før jeg kunne begynne med selve fotograferingen. Disse bilder er ikke mindre kreative enn bildene som ble til spontant og uten planlegging.

Det er bare noen tanker og få eksempler. I min workshop og i foredraget om kreativ fotografering blir disse tanker grundig behandlet og også mine kreative kamerateknikker forklart. Ta gjerne kontakt om du eller din fotoklubb er interessert. E-post antje.meier@volda.frisurf.no eller mobil tlf. 45851487.

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published. Subscribe to this comment feed via RSS