Av og til får man en slik belønning når man gå på jobb på kveldstid.