Kreativ fotografering – Noen ord og bilder etter workshopen

I går møtte 6 engasjerte fotografer på min workshop i Volda der “Kreativ fotografering” var tema. Vi hadde en hel lang dag til rådighet og kunne bruke tid til å dykke dypt inn i  spørsmål og tanker rundt for eksempel “å se” et motiv, om fotografering avbilder virkeligheten, hva vi mener med ordet “kreativitet” og “kreativ fotografering”. Bare for å drøfte disse spørsmålene kunne vi hatt brukt hele dagen. Men deltakerne var også kommet for å lære noe praktisk. Ulike måter å ta kreative bilder på, både med og uten spesielle kamerateknikker ble presentert og utprøvd. Dagen ble altfor kort til at alle nye teknikker kunne prøves. Likevel viste bildeanalysen på slutten mange spennende bilder og jeg vil gjerne dele noen bilder fra deltakerne  her. Det blir spennende å følge med på “studentenes” utvikling framover!

Å ha gode og dype fotosamtaler og fotografering en hel lang dag, med gamle og nye fotovenner, var berikende, både for deltakerne og for meg som kursholder.

Noen av deltakernes bilder:

 

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published. Subscribe to this comment feed via RSS